23 Ağustos 2019 Cuma

Yazarlara Bilgi

536 defa okundu

YAYIN İLKELERİ

1.SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, altı ayda bir ve gerektiğinde özel sayı olarak yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe olup gerektiğinde İngilizce yazılara da yer verilebilir.

2. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık politikası ve planlaması, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, üretim, finansman ve kalite yönetimi, sağlık hukuku, halk sağlığı ve epidemiyoloji başta olmak üzere sağlık yönetimi alanındaki konularda yazılmış araştırma, derleme, gözlem ve görüş, bildiri, rapor, çeviri ve duyuru türündeki Türkçe ve İngilizce bilimsel yazılar yayınlanmaktadır.

3.Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4.Dergimizde makale alma, hakem süreci ve makale düzeltme süreci e-posta yoluyla gerçekleştirilmektedir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, yazarların iletişim bilgileri ve telif hakkı devir formu (SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi Telif Hakkı Devir Formu) ile birlikte aşağıda yer alan adrese gönderilmelidir. Makale takibi, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için de aynı adresten iletişime geçilebilir.

Arş.Gör.Selin EROYMAK/ Merve UYSAL

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

A Blok Kat 1 Doğu Kampüsü

32600 Çünür/Isparta

e-mail: saglikyonetimidergisi@sdu.edu.tr

 

5.Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak e-mail yoluyla gönderilmelidir. Yazarlar, makale başvurusu sırasında web sayfamızdan temin edecekleri iletişim formunu doldurarak e-mail veya faks yoluyla göndermelidir.

6.Dergiye ulaşan yazılar, öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından yapılacak ilk değerlendirmeden sonra konu ile ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlar, hakemlerden gelen düzeltme işlemleri doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yaparak yazıları en geç bir ay içerisinde geri göndermelidirler. Düzeltmeden sonraki yazılar, yayın kurulu tarafından uygun görülürse yayınlanırlar.

7.Dergimize elektronik ortamda PDF formatında tam metin olarak ulaşılabildiği gibi isteyen okuyucularımıza Dergimizin basılı hali kargo yoluyla karşı ödemeli olarak gönderilecektir.

8. Dergide yayınlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak makalenin yayınlandığı dergi gönderilir.

9.Yayınlanmayan makaleler yazarına geri gönderilmeyecektir.

10.Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarına aittir.

11.Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

12.Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.