23 Ağustos 2019 Cuma

Sağlık Yönetimi Bölümü Dergisi Tanıtım Kurulu

538 defa okundu

SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nün yayın organıdır. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi,

sağlık yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi, sağlık

yönetimi odaklı akademik yayınları içermesi ve alanla ilgili nitelikli ve güncel bir kaynak

oluşturması başta olmak üzere çeşitli amaçlarla yayın hayatına başlamıştır.

SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, hakemli ve yılda iki kez yayınlanan süreli bir yayındır.

 

SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık

politikası ve planlaması, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında insan kaynakları

yönetimi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, üretim, finansman ve kalite yönetimi,

hastane işletmeciliği, sağlık kurumlarında muhasebe-finansman, sağlık hukuku, halk

sağlığı ve epidemiyoloji başta olmak üzere sağlık yönetimi alanındaki konularda

yazılmış araştırma, derleme, gözlem ve görüş, bildiri, rapor, çeviri ve duyuru türündeki

Türkçe ve İngilizce bilimsel yazılar yayınlamaktadır.


Derginin Sahibi

Prof.Dr.Ramazan ERDEM-Bölüm Başkanı


Yayın Kurulu Başkanı

Prof.Dr.Ramazan ERDEM


Editör

Yrd.Doç.Dr.Erdal EKE


Editör Yardımcıları

Arş.Gör.Dilruba İZGÜDEN

Arş.Gör.Merve UYSAL

Arş.Gör.Selin EROYMAK


Dergi Tasarımı

Arş.Gör.Durmuş GÖKKAYA


Yayın Türü

Ulusal Akademik Dergi, Yılda 2 Sayı (Ocak ve Temmuz)


Basım Yeri

Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta


Yayının Yönetim Yeri

Süleyman Demirel Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

A Blok Kat 1 Doğu Kampüsü 32600

Çünür/Isparta