17 Ekim 2019 Perşembe

 

 

SDÜ SAĞLIK YÖNETİMİ DERGİSİ

 

SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nün yayın organıdır. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi,

sağlık yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi, sağlık

yönetimi odaklı akademik yayınları içermesi ve alanla ilgili nitelikli ve güncel bir kaynak

oluşturması başta olmak üzere çeşitli amaçlarla yayın hayatına başlamıştır.

SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, hakemli ve yılda iki kez yayınlanan süreli bir yayındır.
SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetimi, sağlık

politikası ve planlaması, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında insan kaynakları

yönetimi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, üretim, finansman ve kalite yönetimi,

hastane işletmeciliği, sağlık kurumlarında muhasebe-finansman, sağlık hukuku, halk

sağlığı ve epidemiyoloji başta olmak üzere sağlık yönetimi alanındaki konularda

yazılmış araştırma, derleme, gözlem ve görüş, bildiri, rapor, çeviri ve duyuru türündeki

Türkçe ve İngilizce bilimsel yazılar yayınlamaktadır.

 

 

Editör

Yrd.Doç.Dr.Erdal EKE

Editör Yardımcıları

Arş.Gör.Dilruba İZGÜDEN

Arş.Gör.Merve UYSAL

Arş.Gör.Selin EROYMAK

Dergi Tasarımı

Arş.Gör.Durmuş GÖKKAYA